CIM El Camp

Central Integrada de Mercaderies del Camp

 

Benvinguts! Aquí trobareu tota la informació sobre la CIM:
on estem, què fem i quines empreses hi ha

 

¡Bienvenidos! Aquí tenéis toda la información acerca de la CIM:
dónde estamos, qué hacemos y qué empresas hay

 

Coneix les dades generals de la CIM El Camp

Conoce los datos generales de la CIM El Camp

Troba les empreses que estan instal·lades

Encuentra las empresas que están instaladas

Contacta
amb nosaltres

Contacta
con nosotros