La Central Integrada de Mercaderies del Camp fou promoguda per CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir un espai amb condicions òptimes d’ubicació i servei per a les empreses de transport de mercaderies per carretera.
 
Posada en marxa el 2007, la central està situada en un punt estratègic de la xarxa viaria entre els eixos AP-7, T-11 i A-7, i a prop de l’aeroport de Reus. Ocupa un recinte tancat de 42 ha., amb control d’accessos que garanteixen la seguretat de les empreses instal·lades.
 
Els propietaris estan constituïts en una Supracomunitat de Propietaris, el que permet tenir la CIM en perfectes condicions de manteniment. En aquest context, i per encàrrec dels propietaris, CIMALSA actua com a administradora i gestora de la Central, amb l’objectiu de mantenir la seva operativitat i funcionalitat.
 
La Central en xifres:
 
Superfície logística
165.564 m2
Núm. empreses
14
Núm. Treballadors (2018)  
550
 

La Central Integrada de Mercancías del Camp fue promovida por CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de ofrecer un espacio con condiciones óptimas de ubicación y servicio para las empresas de transporte de mercancías por carretera.

 

Puesta en marcha en 2007, la central está situada entre los ejes de carretera AP-7, T-11 y A-7, en un punto estratégico de la red, y cerca del aeropuerto de Reus. Ocupa un recinto cerrado de 42 ha., Con control de accesos que garantizan la seguridad de las empresas instaladas.

 

Los propietarios están constituidos en una Supracomunidad de Propietarios, lo que permite tener la CIM en perfectas condiciones de mantenimiento. En este contexto, y por encargo de los propietarios, CIMALSA actúa como administradora y gestora de la Central, con el objetivo de mantener su operatividad y funcionalidad.

 

La Central en cifras:

 

Superficie logística

165.564 m2

Núm. empresas

14

Núm. trabajadores (2018)  

550